Email Print

aamari kaanDe jaamin raadheshyaam agrabaaler


naanaa jalpanaar pare kaanDe anyatama abhiJukta er antarbartI jaaminer aabedan ma`Njur karalo aadaalat. tabe baaki 4 janer jaaminer aabedan khaarij kare diyechhe aadaalat. gata besh kichhudin dharei asutha haye e bharti chhilen.ei kaaraNe taader aainajIbI jaaminer aabedan kare bibhinna meDikel riporT pesh karaleo taa maanate araaji hay aadaalat. er Daaktaarader riporT anuJaayI shudhu oshhudh kheyei thaakate paaraben . asusthataar janya taake konao haasapaataale chiki`tsaadhIn thaakate habe naa. taahale kena taake jaamin deoyaa hala se bishhayeo aadaalat saaph jaaniyechhe birodhIpaxer ukil nathi diye pramaaN karechhen Jehetu 2011er konao borD miTi`Me chhilen naa tini taai ma`Njur karaa hayechhe taar aabedan. baaki 4 janer jaaminer aabedan naama`Njur kare aadaalat spashhTaa jaaniye diyechhe<,> ei 4 jan 2006 saal theke upasthit chhilen haasapaataaler sab borD miTi`Me. sutaraa`m haasapaataaler JaabatIya siddhaanta grahaNer bishhayaTi jaanaten ei 4 jan. ullekhya<,> 2006 saal theke konao agnibidhi maanaa hayani o`i haasapaataale. haasapaataaler baaki dhRitader gopan jabaanabandIte e byaapaare aadaalat nishchit Je baaki maalikpaxa besh bhaalo bhaabei abahita chhilen agnibidhi byaapaare. tabe kakhanao`i se bishhaye gurutba denani taaraa. ulTe te Jedin marmaantik agnikaanDa hay sedin mRitader paribaarake sange sange 5 laxa Taakaa deoyaar kathaa jaanaay kartRipaxa. raajya sarakaarer daabi ei kaaj kare ulTe u`tkochai dite cheyechhila kartRipaxa. edike tadanta chalachhe ekhanao. raajya sarakaarer paxa theke sarakaar paxer aainajIbI aadaalatake jaaniyechhen grephataar haoyaa baaki 4 janake ekhan jaamin dile prabhaabita habe tadanta. aar erapar taai pher grephataar karaa hatei paare ke.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি