Email Print

humaki phoner sUtra chihnita paarkasTrIT kaanDe


edin nayaa morh nila paark sTrIT dharshhaN kaanDa. dharshhaNer abhiJoger ghaTanaar tadante bandar elaakaar kayekajan Jubakake chihnita karechhe pulish. pulisher anumaan ghaTanaar din raate o`i Jubakaraa paark sTrITei chhila. abhoJogakaarinIke baarabaar eraai phon kare humaki dichchhw balei dhaaraNaa goyendaader. abhhiJogakaarinIr daabi budhabaar tini sa`mbaadamaadhyamer mukhomukhi haoyaar parai narhecharhe base pulish. gatakaal raate 8Ti humaki phon peyechhen tini. edin Jakhan o`i mahilaa laalabaajaar Jaachchhilen takhanao humaki phon aase taar phone. phone taake akathya gaaligaalaaj karaa hay emanaki Taakaa diye ghaTanaa dhaamaachaapaa deoyaar kathaao balaa hay. goyendaa o pulisher aashaa ei phoner sUtra dharei rahasyer jaT khulate saxam haben taaraa.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি