humaki phoner sUtra chihnita paarkasTrIT kaanDe


edin nayaa morh nila paark sTrIT dharshhaN kaanDa. dharshhaNer abhiJoger ghaTanaar tadante bandar elaakaar kayekajan Jubakake chihnita karechhe pulish. pulisher anumaan ghaTanaar din raate o`i Jubakaraa paark sTrITei chhila. abhoJogakaarinIke baarabaar eraai phon kare humaki dichchhw balei dhaaraNaa goyendaader. abhhiJogakaarinIr daabi budhabaar tini sa`mbaadamaadhyamer mukhomukhi haoyaar parai narhecharhe base pulish. gatakaal raate 8Ti humaki phon peyechhen tini. edin Jakhan o`i mahilaa laalabaajaar Jaachchhilen takhanao humaki phon aase taar phone. phone taake akathya gaaligaalaaj karaa hay emanaki Taakaa diye ghaTanaa dhaamaachaapaa deoyaar kathaao balaa hay. goyendaa o pulisher aashaa ei phoner sUtra dharei rahasyer jaT khulate saxam haben taaraa.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি