Email Print

sarakaarer bhaabamUrti ujjbale shuru saaphaai


<">konao byaktigata udyog nay. kalakaataa pulisher oikyagata cheshhTaay jaT khulechhe paark sTrIT dharshhaN kaanDer.<"> mukhyamantrIr sange boiThaker par mahaakaraNe daa`nrhiye saa`mbaadik sammelane mantabya karalen damayantI sen o jaabhed shaamim. sarakaarer bhaabamurti ujjbal raakhatei laalabaajaarer badale mahaakaraNe daa`nrhiye sarakaari mukhapaatrake saa`mbaadik sammelan karate hala. edin saa`mbaadik boiThake damayantI sen balen tini ekaa ei kaaj karenani. ete taa`nke puropuri saahaaJya karechhe kalakaataa pulish. tini jaanaan ekhanao tadanta baaki rayechhe. mukhyamantrI konaobhaabei ei kaaje hastaxep karenani. tabe taa`nke sa`mbaadamaadhyam beshi gurutba deoyaay asantushhTa tini. ullekhya<,> edin sakaale mukhyamantrI Deke paaThaan nagarapaal ra`Njit kumaar pachanandaa<,> damayantI sen o jaabhed shaamimake. erapar dIrghaxaN uchchaparJaayer boiThak chale. boiThak sheshhe beriye Jaan pachanandaa. saa`mbaadikader mukhomukhi han damayantI sen o jaabhed shaamim. taa`nraa balen eTaa kalakaataa pulisher saaphalya. prasangata ullekhya<,> paark sTrIT dharshhaN kaanDa janasamaxe aasaar par tadanta chalaakaalIn mukhyamantrI balechhilen eTaa saajaano ghaTanaa. sarakaarake henasthaa karate ei ghaTanaa toiri karaa hayechhe. shudhu tini nan raajya krIrhaamantrI madan mitra abhiJogakaarinIke niye ulTe balen Je tini konao esakarT saarbhiser sange jarhita kinaa baa taar baabaar pulishe phaail aachhe kinaa taa kho`nj nite. kintu tadante ghaTanaar satyataa saamane aasaar par theke mantabyer janya paaoyaa Jaayani kaaukei. aar eu ghaTanaay raajyabaasIr raajya sarakaar samparke Je birUp monobhaab hayechhe taa balaai baahulya.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি