Email Print

<'>ekalaa chalo re<'> nItite anarh raahul


uttara pradesh bhoTer phal Jaai hok naa kena 2014-er lokasabhaa bhoTer dike taakiye <'>ekalaa chalo<'> nItite anarh raahul gaandhI. uttara pradesh nirbaachaner phalaaphale Jadi k`mgres jiteo Jaay taao mulaayam si`mha Jaadab baa maaYaabatIr sange joT sarakaar garhate naaraaj raahul. tabe ka`mgres netRitba jaanaachchhe raajanItite sabasamay baa`ndhaadharaa chhake chalaa sambhab haya naa. taai bhoTer par daler abasthaan ki habe taa niye aagebhaage konao mantabyaa naa karaai bhaalo. nirbaachaner par daler barshhIyaanaraa ki balen taar opareo nirbhar karachhe daler abasthaan. edike raahul gaandhI saaph jaaniyechhen<, "> oder sange konao aapas karabo naa. samajhotaa habe maanushher sange.<"> raajanoitik mahaler ekaa`msher mat bhoTer prachaare eman kathaa anekei balen. aar bhoTer par joT garhate ajuhaat toiri karateo deri hayanaa. ekhan apexaa raahul gaandhI nirbaachaner phaler par kataTaa nijer siddhaante anarh thaaken taa dekhaar.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি