Email Print

tRiNamUl-sipiem daangaa: mRita 2 sipiem netaa


bardhamaaner deoyaanadighite tRiNamUl-sipiem sa`mgharshhe aaj mRityu hala sipiem-er dui netaar. praaN haaraan bardhamaan jelaa sipiem kamiTir sadasya o bardhamaan uttarer kendrer praaktan bidhaayak pradIp taa`n eba`m sipiem jelaa samitir sadasya kamal gaayener. tRiNamUler taraph theke jaanaano hayechhe sakaale sipiem o`i a`Nchale giye brigeD samaabesher saaphalyer pariprexite eba`m 28she phebruyaari banadhaer samarthane michhil ber kare. pare tRiNamUler patakaa kholaa niye jhaamelaa hale baa`ndhe sa`mgharshh. erapar gurutara abasthaay 3 janake niye Jaoyaa hay bardhamaan meDikel kaleje. erapar mRityu hay pradIp taa`n-er. kamal gaayenake kalakaataa niye aasaar pathe mRityu hay kamal gaayener. ekhanao ekajan aahata abasthaay bharti meDikel kaleje. sipiem-er taraph theke aagaamIkaal ei ghaTanaar pratibaade jelaay 12 ghanTaar banadh paalan karaa habe. jaruri parishhebaa thaakabe banadher aaotaar baaire balei jaaniyechhen jelaar raajya sampaadak. edike ei ghaTanaay grephataar ekhanao parJanta 4 jan. dhRitaraa tRiNamUl samarthak balei jaaniyechhe pulish. tabe Je parimaaN lok haamalaa chaaliyechhila sedik theke laxya karale ei sa`mkhyaa nagaNya baleo jaaniyechhe pulish. edike kalakaataa theke sipiem netaa sUrJakaanta mishra o daler parishhadIya dal bardhamaane Jaachchhen. tini jaaniyechhen aaj goTaa raajye er pratibaade bixobh samaabesh chalabe. ediner ghaTanaay udbeg prakaash karechhen k`mgres netaa pradIp bhaTTaachaarJa. tini balechhen druta khunider grephataar karaa hok. pataakaar ra`m naa dekhe tadanta hok. tini raajyer bartamaan raajanoitik paristhiti niye udbeg prakaash karechhen. sipiem-er barshhIyaan netaa mRita pradIp taa`n-er deha aaj aanaa habe kalakaataay. aagaamIkaal saaraadin taa`nr deha raakhaa habe e. erapar mRitadeha niye Jaaoyaa habe bidhaanasabhaay. sekhaane sipiem netaaraa shokaj`Naapan karaar par pher taa`nr deha niye aasaa habe bardhamaane.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি