Email Print

punamake aapattikar bhaashhaay aakramaN tasalimaar


maDel er uddeshye aapattikar bhaashhaar prayog karalen janapriya o bitarkita lekhikaa tasalimaa naasarin. TuiTaare er prasange aapattikar bhaashhaa prayog karalen tini. tasalimaa TuiTaare likhechhen TuiTaare nagna chhabi prakaash kareo santushhTa nay. se nijeke prakaashye aanaar janya eba`m paabalisiTi paaoyaar janya aarao no`mraa kaaj karate paare. eTaai er biruddhe konao e pratham . Jadio ei bishhaye mantabya karaar janya paaoyaa Jaayani ke. ullekhya<,> i sei maDel Jini bhaarat bishbakaap jitale daler saamane karaben kathaa diyechhilen. Jadio se kathaa tini raakhate paarenani. tabe ekhan taa`nr chhabi eba`m inTaaraneTe dekhaar besh bhaalo`i hirhik rayechhe.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি