Email Print

mRita bidhaayakake shraddhaarghy<,> 4 dhRiter jel hephaajat


budhabaar 2 sipiem netaar hatyaar abhiJoge dhRita 4 tRiNamUl karmI sadasyake 7 maarch parJanta jel hephaajater nirdesh dila aadaalat. 7 maarcher par pher abhiJuktader tolaa habe aadaalate. gatakaal tRiNamUl-sipiem sa`mgharshhe hata praaktan bidhaayak pradIp taa-ke shraddhaaj`Naapan karaa hala aaj bidhaanasabhaay. Jadio ei shraddhaaj`Naapan niyeo shuru hayechhe bitarka. birodhI dalanetaa sUrJakaanta mishrar abhiJog pradIpabaabuke shraddhaa jaanaano niye prachaliti niyam maaneni sarakaar. er pratibaade bidhaanasabhaar baairei taa`nke maalyadaan karen baam bidhaayakaraa. praay sakalei edin upasthit chhilen. Jadio prachalita rIti maanaa hayani ei abhiJog asbIkaar karechhen bidhaanasabhaar adhyaxa bimaan mukhopaadhyaay. bidhaanasabhaay pradIpabaabur deha niye aasaar aage prathame niye Jaaoyaa hay siTur aphise. sekhaan theke aalimuddine aanaa hay taar deha. aalimuddine sakale shraddhaaj`Naapan karaar par er aphiseo niye Jaaoyaa hay pradIpabaabur deha. saba sheshhe taa`nke aanaa hay bidhaanasabhaay. belaa 11<.>45 naagaad pradIp baabur deha niye raoyaanaa haoyaa hay bardhamaaner uddeshye. edike gatakaaler ghaTanaar pratibaade aaj 12 ghanTaar banadh chalachhe bardhamaane. banadher jere stabdha janajIban. banadh chalaleo chalachhe sarakaari baas. sampUrNa sbaabhaabik Tren chalaachal. sbaabhaabik jaruri parishhebaao. bibhinna jaayagaay chalachhe pulishi Tahaldaari. durgaapure sarakaari o besarakaari kaarakhaanaagulo chalachhe. Jadio bardhamaane paanDabeshbare banadh ghire sipiem<,> tRiNamUl samarthakader madhye bachasaa shuru hay Jaa pare haataahaatite pou`nchhe Jaay. Jadio pulish pou`nchhe paristhiti saamaal dey.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি