Email Print

kaashmIre tushharadhase mRita 11 senaa jaoyaan


kaashmIre tushharadhase praaN haaraalen antata 11 jan senaa jaoyaan. baraph khu`nrhe jIbita abasthaay paaoyaa giyechhe 15 janake. ekhanao ni`nkhoj besh kayekajan. uttar kaashmIre te e graame hayechhe ei ghaTanaa. ni`nkhojader uddeshye chalachhe tallaashi. haThaa`ti aaj paaharh beye neme aase barapher stup. kichhu bujhe oThaar aagei taa graas kare ney 109 inaphyaanTri brigeD shibirake. ei ghaTanaay barapher nIche besh kichhujan chaapaa parhe aachhen bale aasha`Mkaa karaa hachchhe. uddhaarakaaj chalaleo khaaraap aabahaaoyaar janya bighnita hachchhe uddhaarakaaj. aabahabidaraa jaaniyechhen kaashmIra upatyakaar u`nchu a`mshe ekhanao tushharapaat haoyaar phale rayechhe dhaser aasha`Mkaa. o`i a`Nchaler baasindaader satarka thaakateo balaa hayechhe.

কমেন্ট করুন
ফটোগ্যালারি